Feriestengt 23.-28. Juli vil medføre litt forsinkelser